VCIIP design

Vilnius City Innovation IndustrialPark (hereafter VCIIP) is a Lithuanian economic project of national importance with a goal to accommodate innovative enterprises developing high value-added technologies and services.The area, exceeding 24 ha, is suitable for collaboration of business and science, establishment of national and international high technology enterprises, creation of clusters.

Logo design is modern. Colors are rich which create trust; mint color is chosen as an accent, which symbolizes bravery and novelty.

Vilniaus Inovacijų Industrinis Parkas (toliau VCIIP) yra nacionalinės svarbos Lietuvos ekonominis projektas, kurio tikslas – pritaikyti inovacines įmones, vystančias didelę technologijų ir paslaugų pridėtinę vertę. Erdvė, kurios plotas yra virš 24 ha, yra tinkama verslo ir mokslo kolaboracijoms, nacionalinių ir tarptautinių aukštųjų technologijų įmonių steigimui, klasterių kūrimui.

Logotipo dizainas pasirinktas šiuolaikiškas bei modernus. Spalvos sodrios bei keliančios pasitikėjimą, kaip akcentinė spalva pasirinkta mėtinė, kuri simbolizuoja veržlumą, naujoves.

Categories

Branding, Graphic design

social networks